Sector Summerhill, Can Bruguera

List of Problems

Name Grade
Abnegació 5
Absenta 5+
Abstinència 5+
Abstracció 5
Dimitri 6c
Judas 6b
La gran estafa 7a
La trave de Ponent 6b
Masnou Crew 6b
Problem 1 (Summerhill) 6a
Problem 11 (SummerHill) 5+
Problem 12 (SummerHill) 5+
Problem 13 (SummerHill) 5
Problem 2 (Summerhill) 5
Problem 7 (SummerHill) 5+
Problem 8 (SummerHill) 5