Sector El Turonet

List of Problems

Name Grade
Cua de drac 6c
El gran sostre de l'Albag├ęs 7b
La ballena 6c
Pal Pan 8a
Problem 14 (El Turonet) 6b
Problem 20 (El Turonet) 6b
Problem 21a (El Turonet) 7a
Problem 5 (El Turonet) 6b+
Problem 58 (El Turonet) 6a+