Sector Mestre Mutent, El Cogul

List of Problems

Name Grade
Bad dream 6a
Cor Petit 6c+/7a
El filo del comallĂ  7a
La Comella 7a (version b)
La Comella 7a
Problem (Mestre Mutent) 5
Problem 10 (El ComallĂ ) 7c+
Problem 29 (Mestre Mutent) 6a
Problem 3 (Boulder 3.1, Mestre Mutent) 6a
Problem 3 (Boulder 3.3.2, Mestre Mutent) 5
Problem 4 (Boulder 3.3.1, Mestre Mutent) 6a+
Problem 4 (Mestre Mutent) 4+
Problem 7 (Boulder 3.2, Mestre Mutent) 6a
Spargus 6b