Sector Hidden Valley, Joshua Tree

List of Problems

Name Grade
Betty Jo Yablonski V0
Bittersweet V9
Caveman V7
Caveman Finish V3
False Hueco Traverse V2
False Up 20 V0
Saturday Night Live V4
Scatterbrain V6
So High V5
Thin Lizzie V8
Tidal Wave V9
White Rastafarian V2
Yabo Roof Traverse V4
Youth Body Explosion V11