Santa Blocona

Videos

26

Views

16991

Sectors

4


List of Problems

Santa Blocona
air
Santa Blocona
air


List of Problems


List of Problems

Name Problems
7 1
Font del ferro 1
Graffity 10
La font del ferro 2
Roca de l'avi 5
Turó dels galls 3

List of Problems

Full


Turó dels galls


Graffity


Roca de l'avi


de la font del ferro


List of Problems

Name Grade Sector
23-F 6a+ Roca de l'avi
Amor brujo 7a Graffity
Baile de mulatas 6a La font del ferro
Can Porket 4 Graffity
Conan el paralítico 6a Roca de l'avi
Contracturation 6a La font del ferro
Gilipollas 4+ Roca de l'avi
Hidroxilamina 5 Graffity
Las veneno 6a+ Graffity
Ma aburro un guevo 4+ Turó dels galls
Marianico el corto 5+ 7
Minoria absoluta 4+ Roca de l'avi
Pa la prensa 5+ Turó dels galls
Pablito pegó un clavito 4+ Roca de l'avi
Por orgullo 6a Graffity
Problem 1 (Graffity Extra) 6b Graffity
Problem 2 (Graffity Extra) 6a Graffity
Psicología legionaria 4+ Graffity
Startaja 5+ Graffity
Startaja Right 5 Graffity
Stricnina 4 Font del ferro
Tu puta trave 6a Turó dels galls